Parning och avel

Det har skrivits tidigare och det skrivs nu igen- skaffa dig så mycket kunskap som möjligt om din ras för att veta vad som behövs när du ska para din tik, ellabradoodle-83925_960_720ler ska hitta en tik för att para din hanhund. Mycket uppmärksamhet läggs på tiken men hanhunden är minst lika viktig. Skillnaden är att hanhundens ägare inte betalar för parningen.

Däremot får även du som ägare till hanhunden, stå för kritiken om du parat din hund med en tvivelaktig tik. Hanhundens namn finns ju också med på stamtavlorna.

Avelsdata och RAS

Som redan tidigare nämnt på den här hemsidan har SKK sin RAS-riktlinje för varje hundras.

SKK har dessutom en annan mycket bra tjänst på sin hemsida som heter avelsdata. Det är en tjänst som har information till dig som uppfödare och som behandlar tre områden mycket effektivt:

  • Individen
  • Rasen
  • Inavelsberäkningar

Ju vanligare rasen är, desto mer information finns att hämta, så ta verkligen en titt där för att få till den bästa aveln på ditt djur. Man kan även göra en s.k. provparning mellan två hundar för att se hur meriterna kommer att se ut och om det är en bra matchning.

Själva parningen med hundar

De flesta tikar börjar löpa mellan sex månaders ålder och ett och ett halvt år. Däremot ska man inte para dem förrän vid ca två års ålder, eftersom de inte är fysiskt mogna ännu för dräktighet och förlossning. Tikar under 18 månader är det dessutom förbjudet att para.

Ibland kan man välja att para tikar med flera hanhundar, vilket kallas för dubbelparning. Ofta gör man det med små raser för att utöka avelsbasen. Det ska dock registreras hos SKK.

Man kan i vissa fall även välja artificiell insemination, om det t.ex. är långt mellan tikens och hanhundens hemorter. Man får dock inte göra det om någon av hundarna har någon sjukdom, nedsatt fysik eller fortplantningsförmåga.

Inseminationen ska göras av en riktig veterinär.