Uppfödning av smådjur

Det finns många slags djur som man kan koncentrera sig på men här beskrivs uppfödning av kaniner, som är ett annat vanligt husdjur. Man har mycket starka regler vad gäller hund- och kattuppfödning men när det gäller mindre djur som kaninen, har regelverket blivit hårdare först på senare år efter flera fall av dålig hantering, främst av de kaniner som föds upp pga. pälsen eller köttdog-1123016_960_720produktionen. 2014 kom en ny lag som ska skydda kaninerna mer.

Det gäller speciellt deras utrymmen, eftersom de har behov av lite större platser än vad som har funnits hitintills.

Även för kaniner som föds upp i sällskapssyfte, har reglerna förbättrats. Köp helst inte kaniner i djuraffärer. De har inte lika bra koll som uppfödare, och vill du ha stamtavla är det också bättre.

Parning av kaniner

Hanen måste vara minst 7 månader gammal första gången och honan får paras upp tills hon är fem år. Hon behöver dessutom paras innan hon fyllt ett år, så 6-8 månader brukar vara okej. Varken honan eller hanen bör ha någon sjukdom eller fel när de paras, då felet går i arv till nästa generation. Kaniner kan få upp till 15 ungar i varje kull, och uppemot tre kullar om året, så se till att det finns plats och utrymme för dem. Bäst är att para dem på sommaren, så ungarna har tillgång till färskt gräs och maskrosblad. Mycket viktigt att tänka på är också att honan inte får vara i fällningsperiod då hon paras, dvs att hon fäller päls. Det kan orsaka problem.

Några tips för att se om honan är redo att paras är t.ex. om man stryker henne längs med ryggen och hon lyfter upp rumpan. Det betyder att hon vill bli parad.

Låt också honan komma emot hanen och inte tvärtom, då honan lätt vill försvara sitt revir. Det är inte ovanligt att kaniner parar sig flera gånger efter varandra, så låt dem göra det några gånger för att vara på den säkra sidan.

Efter 29-35 dagar sker förlossningen och helst vill honan vara ensam när hon föder sina ungar.