Bestämmelser och regler för hund-och kattuppfödning

Registrering av valpar, avtal, avelsbestämmelser samt allmän skötsel av hundar är några av reglerna som man måste följa om man är hunduppfödare. Lika enkelt som att följa regler för spel och vinnarrum, lika enkelt är det att kolla upp samtliga bestämmelser via SKK eller SVERAK.

Registrering

Alla kullar ska registreras hos SKK, även hundar som importeras eller exporteras.

Avtal

När man säljer eller överlåter en hund, ska man alltid skriva avtal med den nya ägaren. Om man är uppfödare inom SKK, ska deras avtal gälla. De finns att skriva ut eller ladda ned på hemsidan.

Det finns också parningsavtal och låneavtal för att undvika missförstånd.

Intyg

Att köpa hund ädog-425067_1280-1200x800r som att köpa en vara, hur hemskt det än må låta. Det är konsumenttjänstlagen som gäller, och upptäcker man dolda fel hos valpen inom sex månader, är det säljarens ansvar.

Alla valpar ska också veterinärbesiktigas och intyget som lämnas till de nya ägarna, måste vara högst sju dagar gammalt. På intyget måste även eventuella brister på hunden vara nedtecknade.

Avelsbestämmelser och skötsel

När man avlar på djur måste man följa djurskyddslagen och Jordbruksverkets regler om skötsel och omvårdnad av djur.

Man får inte avla om djuret mår dåligt av det eller om det finns risker med det. Som redan är nämnt, kan man titta på RAS-strategierna som SKK har utvecklat för varje enskild hundras.

Meningen med avel är att framställa renrasiga, sunda, friska hundar som kan användas inom olika områden.

Lagar och regler för kattuppfödning

SVERAK har i allmänhet samma lagar för katter när det gäller registrering, id-märkning och intyg etc, som SKK har. Man ska vårda katten enligt djurskyddslagen och se till kattens bästa.

Vissa andra regler kan vara bra att känna till.

  • Man får inte använda orden “billigt” eller “bortskänkes” i annonser som skadar kattens status.
  • Katten får inte få mer än tre kullar under loppet av ett år.
  • En katt som måste förlösas genom kejsarsnitt mer än en gång får inte användas mer i avel.
  • Man får ej para katten igen inom en treveckorsperiod.
  • Registrera en kull senast när den är tio månader gammal.