Author Archive

Bestämmelser och regler för hund-och kattuppfödning

Registrering av valpar, avtal, avelsbestämmelser samt allmän skötsel av hundar är några av reglerna

Uppfödning av smådjur

Det finns många slags djur som man kan koncentrera sig på men här beskrivs

Gå en uppfödarutbildning

Om man vill gå en kurs i hunduppfödning, kan man göra det inom SKK.

Att ha en kennel

Älskar du hundar eller djur i övrigt och funderar på att öppna en kennel

Uppfödning och avel

RAS När man vet vilken ras av hund man vill föda upp, ska man

Parning och avel

Det har skrivits tidigare och det skrivs nu igen- skaffa dig så mycket kunskap

Vill du bli kattuppfödare?

Mycket har fokuserats på hundar men här ska katterna nu få stå i fokus.